Хистероскопия

За какво е нужна хистероскопията?

  • Хистероскопията позволява на докторът да разгледа вътрешността на матката. Хистероскопът се въвежда внимателно през вагината и шийката в матката. По време на процедурата операторът може да вземе биопсия -малко парченце от тъканта за изследване.Хистероскопията се използва за откриване на причината за симптоми като: необичайно кръвотечение, проблеми със забременяването и износване на плода и други гинекологични заболявания.Хистероскопията също може да бъде използвана за лекуване на определени състояния. Използувайки микро инструменти, които преминават през хистероскопа, прави възможно отстраняването на полипи, стари сраствания, а също и премахването на вътрематочна спирала, която не може да бъде отстранена по стандартния начин или е счупена.

Алтернативи

  • Алтернатива на хистероскопията е ултразвуковото изследване на вътрешността на матката с добър апарат, но гинекологът не може нито да изследва проблема, нито да го отстрани.Друга възможност е, полипите или счупената спирала да се отстранят с остъргващ инструмент (наречен кюрета), т.е кюртажът може да бъде алтернатива на хистероскопията, но там няма никаква видимост и процесът е „на сляпо“. В много случаи хистероскопията е най-добрият начин за диагностициране или третиране на проблема. За разлика от други изследвания, това позволява на лекаря да види в детайли направо във вътрешността на матката.

Процедурата

  • Хистероскопията най-често се извършва в един ден, без нощен престой или пациентката прекарва в клиниката само нощта след нея. Процедурата обикновено отнема около 20-30 минути. Когато хистероскопията е изключително диагностична и не е планирано никакво манипулиране, може да бъде направена под местна упойка, с инжекция, поставена в шийката на матката.В други случаи, ако е необходимо осъществяването на манипулации, хистероскопията се извършва под обща анастезия. Това означава, че пациентката ще е заспала по време на процедурата и няма да усеща никаква болка.
  • Решение за хистероскопия
    • Хистероскопията е рутинна и обикновено безопасна процедура. За повечето жени ползите относно уточняването на диагнозата или бързо и ефективно третиране, са много по-големи, отколкото каквито и да е неудобства. Преди да вземете решение и да дадете своето съгласие за извършване или не на хистероскопия, трябва да бъдете уведомени за възможните странични ефекти от процедурата и риска от усложнения. Решението, както и цялостния план на вашето лечение, ще вземем съвместно – това е нашата основна философия.